30 de setembre i 1 d'octubre del 2017

Qui era en Serrallonga?

 Els Sala, senyors útils del mas Sala de Viladrau, eren a començament del segle XVI una de les primeres famílies de la localitat. Tot i això, a principis del següent segle, la prosperitat i l'honorabilitat del mas s'esvaïren degut a la sobrecàrrega demogràfica sobre el patrimoni familiar: nou germans, els pares i els avis.

 El 1594 nasqué Joan Sala i Ferrer, àlies Serrallonga, el cinquè de nou germans. L'any 1618 es casa amb la pubilla Margarida del mas Serrallonga de Querós prop de Sant Hilari, d'on prengué l'àlies "Joan de Serrallonga" i amb el qual tingueren dos fills. L'Any 1622 fou denunciat pel seu veí Miquel Barfull. Serrallonga mata el delator i fugí tot seguit. Durant un temps féu compatible l'activitat de bandoler amb la de camperol, fins que, començà a guanyar fama de bandoler. S'ajunta amb el bandoler Rocaguinarda i després d'uns anys va formar la seva pròpia quadrilla. Ell i els seus homes, homes començaren a robar i saquejar a rics pagesos i les arques del Virrei.

 Degut aquests fets, el Virrei de Barcelona, ordenà la captura d'en Serrallonga i els seus homes. Però ells burlaven contínuament les tropes amagant-se a les Guilleries o a terres d'altres senyors, com terres del Vescomte de Joc, Senyor de Taradell i Viladrau, Senyor de Sau i Querós. També tingué l'ajuda de rectors, batlles, oficials Senyorials, monjos... malgrat l'ajuda, Serrallonga es veié obligat, més d'una vegada a refugiar-se en terres de França.

 L'any 1632, alguns dels seus reputats membres de la quadrilla, com ara el cèlebre Fadrí de Sau, foren capturats pel Senyor de Durban, que els lliurà al Virrei del Principat de Catalunya. Ja, aleshores,  la quadrilla romania gairebé desfeta i Serrallonga vagava per les jaces i pletes pirinenques amb la companyia de Joanna la Massissa. El 31 d'octubre del 1633, prop de Santa Coloma de Farnés, fou pres per les tropes del Virrei. i després d'ésser torturar, el 9 de ganer del 1634 fou decapitat i esquarterat a les afores de Barcelona.